VAD ÄR MAPX?

MapX är ett kartbaserat verktyg som gör det möjligt att länka staden och dess invånare. MapX verktyg hjälper dig att samla in och förmedla information om en specifik plats på ett smidigt sätt. 

Med MapX kan du analysera, samarbeta, rapportera och kommunicera om dina projekt och planer med kollegor, kunder, medborgare, intressenter och markägare.

VÅRA MÅL

Demokrati


Medborgardialoger är en viktig del av demokratiska samhällen. Genom att inkludera medborgare i beslutsprocessen kan demokratiska beslut bli mer representativa och reflektera samhällets breda intressen.


Enkelhet


Att konventionella medborgardialoger är komplexa och svåra att utföra resulterar i att medborgarnas röster utseluts. 

Vi vill göra det så enkelt och lönsamt som möjligt för beslutsfattarna att involvera invånare i planeringen.

Socialt hållbar planering


Vi vill underlätta projekten som stärker sociala värden och leder till minskade samhällsekonomiska kostnader.


Företag och organisationer som prioriterar socialt hållbar planering tenderar att vara mer framgångsrika i upphandlingsprocesser.

  

Vill du vara en del av ett hållbart samhälle?


Om du har ett intresse av att använda dig av MapX verktyg i ditt kommande projekt, ber vi dig vänligen fylla i en intresseanmälan nedan.